Jubileusze małżeństw

5 stycznia 2019 r. po raz dziewiąty odbył się w naszej parafii „opłatek” dla małżeństw obchodzących w minionym roku kolejne jubileusze zawarcia sakramentu małżeństwa. Po Mszy Świętej wszyscy udali się do szkoły podstawowej na dalszy ciąg spotkania. Rozpoczęło się ono powitaniem jubilatów oraz szanownych gości: Stanisława Żelaznowskiego – wójta...

Nowy Rok Bieży!

„Nie wyście mnie wybrali lecz Ja wybrałem was abyście szli i owoc przynosili.”   Za miniony rok dziękujemy Ci Księże Henryku za prowadzenie łodzi naszej parafii. Zdarzały się burze, ale dzięki Twojej mądrości, roztropności i głębokiej wierze nie zatonęła, ona płynie dalej. Drogi Księże, tak rzadko dziękowaliśmy Ci za...

Kolędnicy misyjni

Organizatorzy akcji Kolędnicy Misyjni składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w tegoroczną pomoc dla dzieci z krajów misyjnych. Dziękujemy uczniom naszej szkoły, którzy jako mali misjonarze głosili w naszych domach Dobrą Nowinę i pomogli swoim afrykańskim rówieśnikom. Dziękujemy opiekunom grup, którzy poświecili swój czas i bezinteresownie kolędowali z...