Jubileusze małżeństw

5 stycznia 2019 r. po raz dziewiąty odbył się w naszej parafii „opłatek” dla małżeństw obchodzących w minionym roku kolejne jubileusze zawarcia sakramentu małżeństwa.

Po Mszy Świętej wszyscy udali się do szkoły podstawowej na dalszy ciąg spotkania.
Rozpoczęło się ono powitaniem jubilatów oraz szanownych gości: Stanisława Żelaznowskiego – wójta gminy z małżonką, Adriana Skubisza – przewodniczącego rady gminy wraz z małżonką, Aleksandra Fila – dyrektora szkoły wraz z małżonką, Ewy Miciak – kierownika biura poselskiego posła Bogdana Rzońcy, Anny Jaremy – kierownika GOPS-u, sióstr dominikanek oraz Albiny Skotnickiej.

W 2018 roku rocznice obchodzili;
ponad 50 lat małżeństwa – Zofia i Mikołaj Durakowscy, Janina i Jan Szpiechowie oraz Zofia i Józef Niemcowie
50 lat – Maria i Józef Skotniccy
45 lat – Zbigniewa i Wiesław Olszewscy
40 lat – Janina i Andrzej Borkowie, Maria i Jan Chryniowie, Kazimiera i Jan Skotniccy
Kazimiera i Bogusław Serwatkowie, Barbara i Mieczysław Szewczykowie, Krystyna i Marian Skubiszowie, Helena i Stanisław Dudowie
35 lat – Grażyna i Michał Kicowie, Anna i Jan Bernadynowie, Bożena i Stanisław Gratkowscy, Małgorzata i Zbigniew Szewczykowie, Maria i Marian Łucowie, Małgorzata i Jan Libowiczowie
30 lat – Anna i Stanisław Skubiszowie, Lucyna i Jan Libowiczowie, Jadwiga i Marek Kurzydłowie, Maria i Andrzej Gratkowscy, Alina i Andrzej Dżułowie, Danuta i Stanisław Libowiczowie, Halina i Władysław Nieznańscy, Anna i Krzysztof Karnasowie
25 lat – Jolanta i Bogdan Dudowie
20 lat – Katarzyna i Józef Durakowscy, Anna i Janusz Kłakowie, Agnieszka i Wojciech Syczowie
15 lat – Marzena i Andrzej Cupakowie, Barbara i Kazimierz Zubkowie
10 lat – Katarzyna i Mateusz Mareńczakowie, Katarzyna i Leszek Sieńkowie, Ewelina i Jan Hajdukowie, Urszula i Wiesław Szelestowie.

Jubilaci otrzymali okolicznościowe dyplomy.
Dzieleniu się opłatkiem i życzeniom towarzyszyły kolędy w wykonaniu akordeonisty Jana Dudy.

Jubilatom i gościom za udział w spotkaniu oraz wszystkim którzy przyczynili się do jego przygotowania – w imieniu organizatorów serdeczne podziękowania składa Małgorzata Szewczyk – Prezes POAK.

Wszystkim jubilatom serdecznie gratulujemy stażu małżeńskiego. Niech więź i siła sakramentu małżeństwa, tak pięknie pielęgnowanego przez Państwa, będzie przykładem dla pozostałych. Dla wszystkich jubilatów składamy życzenia długich lat wspólnego życia w szczęściu, zdrowiu i miłości.

  Wójt Gminy Nozdrzec                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec
Stanisław Żelaznowski                                                                                                                 Adrian Skubisz