Kolędnicy misyjni

Organizatorzy akcji Kolędnicy Misyjni składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w tegoroczną pomoc dla dzieci z krajów misyjnych. Dziękujemy uczniom naszej szkoły, którzy jako mali misjonarze głosili w naszych domach Dobrą Nowinę i pomogli swoim afrykańskim rówieśnikom. Dziękujemy opiekunom grup, którzy poświecili swój czas i bezinteresownie kolędowali z nami jak każdego roku. Ogromną wdzięczność wyrażamy rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie strojów i służyli nam swoimi pojazdami. Ale przede wszystkim ogromne podziękowania kierujemy w stronę wszystkich mieszkańców Wary i ich gości, którzy z wielką serdecznością i gościnnością przyjmowali nas do swoich domów, częstowali słodkościami i darzyli miłym słowem. Dzięki wielkiej ofiarności wszystkich udało na się zebrać kwotę 7080 zł. Ofiary te zostaną przesłane na misje w Rwandzie i Burundi, na pomoc dla najmłodszych ich mieszkańców. Jeszcze raz dziękujemy za wszelką życzliwość i ofiary, które otrzymaliśmy od mieszkańców i przybyłych gości.

Organizatorzy akcji Kolędnicy Misyjni

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć ↓